Scanöya Produktion AB

En presentation

Göran Hansson
Master Mariner - Sjökapten

Göran Hansson gick till sjöss 1957 och iland 2008. Det blev en händelserik karriär på 51 år i sjöfartens tjänst. Han har under åren fått stor erfarenhet av sjöfart - till sjöss i tankbåtar, styckegodsare, bogserbåter och offshorefartyg. Han har i många år arbetat i utlandet - bl.a. i stuveri som cargo supervisor och som platschef i offshore-sektorn. I egenskap av konsult i frågor som rör maritime security - sjöfartsskydd - har han även byggt upp en omfattade erfarenhet inom varvsverksamhet. Mellan 1996 och 2008 var han verksam i färjebranchen.

Hans intresse för maritime security - sjöfartsskydd - började med en ISPS-utbildning som anordnades av ett universitet i Glasgow. Detta var under 2003 - året innan ISPS trädde i kraft. Under åren därefter har han, genom sitt företag Scanöya Produktion AB, utbildat ett stort antal personer på alla nivåer samt även agerat som rådgivare i frågor som rör ISPS.

Vår ambition är att förbättra det ISPS-baserade sjöfartsskyddet i hamnar och hamnanläggningar samt öka medvetenheten om kopplingen mellan ISPS sjöfartsskydd och det mera komersiella intresset av att skydda företaget mot grov brottslighet. Vi menar att det är viktigt att ISPS-skyddet ses som en integrerad del av det dagliga arbetet för alla anställda på företaget.

Kontakta oss för mer information

En kort introduktion till utbildningen