ISPS-skydd i hamnar och hamnanläggningar

Övningar och träning

Enligt ISPS-koden B/18.4-6 skall hamnar och hamnanläggningar hålla övningar enligt följande:

1. Övningar skall hållas minst var tredje månad. Vid dessa övningar skall samtliga enskilda element i skyddsplanen prövas.
2. Övningar skall hållas tillsammans med berörda myndigheter och rederiernas eller fartygens skyddschefer. Dessa övningar skall hållas minst en gång varje kalenderår, dock med högst 18 månader mellan två övningar.

Vi kan organisara och utföra övningar enligt ett uppgjort schema. Övningarna avslutas med debriefing och rapportering av övningsresultaten.

Övningarna följer European Handbook of Maritime Security and Drills and Execises med anpassning till de speciella förhållanden som råder i respektive hamn eller hamnanläggning.

Kontakta oss för mer information