ISPS-skydd i hamnar och hamnanläggningar

Utbildning för skyddschef (PFSO)

Utbildningen följer IMO Model Course 3.21 (2011)

Utbildningen tar 2 dagar.
Deltagarcertifikat utfärdas
Utbildningen kan ske i era lokaler

Utbildningens innehåll:

- Skyddshot och hotbilder
- Lagstiftning och regelverk
- Skyddsorganisationen
- Skyddsutredning
- Skyddsutrustning
- Skyddsplan
- Hot och skyddsrisker
- Crowd management
- Skyddsåtgärder
- Träning och övningar
- Skyddsadministration

Kontakta oss för mer information