ISPS-skydd i hamnar och hamnanläggningar

Utbildning för skyddschef i hamnar (PSO)

Utbildningen är baserad på EU-direktivet 2005/65/EC om utökat hamnskydd

Utbildningen följer kraven i IMO/ILO COP

Utbildningen tar 2 dagar.
Deltagarcertifikat utfärdas

Utbildningen kan ske i era lokaler

Utbildningens innehåll:

- Skyddschefens ansvar och skyldigheter
- ISPS-koden – bakgrund och innehåll
- Lagar och regelverk om hamnskydd
- Skyddsutredning och riskanalys
- Skyddsutrustning
- Skyddsplan
- Övervakning av hamnen
- Identifiering av hot
- Crowd management
- Skyddsplanen och dess uppbyggnad
- Träning och övningar
- Skyddsadministration

Kontakta oss för mer information