ISPS-skydd i hamnar och hamnanläggningar

Utbildning för Övrig personal

Utbildningen är baserad på kraven i ISPS-koden B/18.3

Utbildningen tar 2 timmar
Deltagarcertifikat utfärdas
Utbildningen kan ske i era lokaler

Deltagarna skall ha förståelse för:

- Bakgrund och historia
- De globala hoten
- De olika hotnivåerna
- Hotnivåernas konsekvenser
- Skyddsområden
- Kort om regelverket bakom ISPS
- Hur man kan upptäcka och reagera på misstänkta personer, vapen och farliga substanser.
- Crowd management
- Träning och övningar

Kontakta oss för mer information